За нас

Отзиви

Тренинг

 

Научих много полезни неща, свързани с коучинга, делегирането, мотивирането на екипа и даването на обратна връзка. Интересните ролеви игри и това, че получих обратна връзка от хората, които развивам, ми дадоха възможност за ново виждане върху коучинг методиката. Затова взех решение да променя някои от подходите си.

Ръководител в производствена компания.

Тренинг: Развитие на последователите, Ноември 2013

 

По време на обучението имах възможност да преосмисля и да видя нещата от нови гледни точки. Бях провокиран за самоанализ и осъзнах колко важен е начинът на комуникация.

Ръководител продажби.

Тренинг: Умение за управление на хора в процеса на постигане на целите, Май 2013

 

 

 

Темите в тренинга бяха представени по различен начин от този, с който съм свикнал в предишни подобни формати. Те бяха така структурирани, че си направих аналогии с практиката. Есенцията от тренинга за мен е, че постоянно трябва да се стремя да съм ефективен мениджър.

Ръководител продажби.

Тренинг: Умение за управление на хора в процеса на постигане на целите, Ноември, 2013

 

 

Успях да направя връзка с работата, която ежедневно върша. Видях минали грешки и направих конкретни изводи за себе си. Благодарение на персоналното отношение и внимание, се убедих, че правилното комуникиране може много да подобри и улесни работата ми.

Специалист Обслужване на клиенти във високотехнологична компания,

Тренинг: Ефективна комуникация с клиента, Ноември 2013

 

 

Най-важният извод, който направих за себе си е да не се страхувам да задавам въпроси и започвам да работя в тази насока от днес. Обучението по ефективна комуникация с клиенти ме накара да преобърна нагласата си и когато има проблем, да не приемам нещата като насочени срещу мен. Тренингът премина всякакви очаквания.

Специалист Обслужване на клиенти във високотехнологична компания,

Тренинг: Ефективна комуникация с клиента, Ноември 2013

 

 

Развивай хората си, за да се наслаждаваш на резултатите.

Регионален мениджър във фармацевтична компания,

Тренинг: Коучинг и развитие на хората, Май 2013

 

 

 

Освен, че научих много нови неща, си потвърдих други, за които съм имал съмнения. Този тренинг най-вече ми помогна да видя грешки и грешни подходи в работата ми по отношение развитието на хората и да започна да прилагам правилните.

Регионален мениджър във фармацевтична компания,

Тренинг: Коучинг и развитие на хората, Май 2013

 

 

Преживяното по време на обучението, ме накара да се замисля колко ценни идеи могат да дадат другите хора и колко е важно да им дадеш свобода да го правят. Така можеш да постигнеш много по-добри резултати, отколкото, ако им натрапваш винаги своята гледна точка. Другият ценен извод за мен е, че е необходимо да съобразявам подхода си с човека.

Регионален мениджър във фармацевтична компания,

Тренинг: Коучинг и развитие на хората, Май 2013

 

 

Коучинг

 

Коучингът за мен беше изцяло ново преживяване и опит, който ми помогна да се вдъхновя, да споделя нови идеи, да развивам личните си качества и придобивам лидерски умения. Най-важното е, че започнах да прилагам коучинг при работата с хората в екипа като по този начин и те самите се мотивират да работят по-ефективно. Основната причина, поради която бих препоръчал коучинг, е заради начина, по който се стига до разрешаването на проблеми и вземането на решения – цел, брейнсторминг, анализ на възможности, избор и лично поемане на ангажимент.

Тийм лидер

 

Коучингът ми помогна да си систематизирам няколко подхода при вземане на решения, накара ме да осъзная защо вземам някои решения и защо те са важни за мен. Също така ми показа един ефикасен начин да търся решения в и от самия себе си.

Тийм лидер

 

Намирам коучинга за полезен от гледна точка на положителния ефект върху нивото ми на осъзнатост. По темите, които коментирахме, набелязах неща, които спазвайки впоследствие отчитам, че са много полезни. Започнах да гледам на определени ситуации от друга перспектива, което ми помага да вземам по-благоприятно и правилно решение. Не мога да не спомена и промяната в отношението ми към определени колеги в следствие на по-целенасочената ми работа с тях.

Ръководител информационни и комуникационни технологии

 

 

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink