За нас

Екип

ivailo-ilievИвайло Илиев

Основни сфери на компетентност: Програми за развитие на управленските умения; Лична ефективност и управление на времето; Програми за организационно развитие и промяна; Лидерство; Креативно и критично мислене

 

Образование и опит: Магистър „Трудова и организационна психология“, cialis СУ „Св. Климент Охридски“; „Тренинг за водещи на груповодинамичен тренинг“ – Център за развитие „Топ Консулт“; Certificate in Training Practice, Charterred Institute on Personnel Development 

– UK; Сертифициран консултант на Human Synergistics.

 

Над 10 години опит в провеждането на програми за развитие на меките умения и програми за организационно развитие и промяна. Участвал е като консултант в множество проекти за развитие на уменията, изграждане на екипи, институционализиране на промяната след сливане или придобиване.

 

 

 

 

dobroslav-dobrevДоброслав Добрев

Основни сфери на компетентност: Продажби; Преговори; Обслужване на клиенти; Управление на работата; Мотивация; Tренинги за личностно развитие

 

Образование и опит: Магистърска програма „Психология“; „Интерактивни и тренинг методи в преподаването” – Институт по приложна психология, Швейцария; Член на международния екип треньори на ROCA University – ROCA Group, и като такъв той предоставя серия от въвеждащи, поддържащи и развиващи знанията и уменията практически обучения, насочени към целия търговски, консултантски и производствен екип на компанията в България. Главен консултант и треньор в IBT – Международно обучение на Volkswagen AG, развиващо продажбените умения на търговския персонал; провежда Атестационния център за подбор и квалификация на търговския персонал. Над 12 години опит в провеждането на програми за развитие на меките умения.

 

 

 

 

 

bogdanБогдан Георгиев

Основни сфери на компетентност: Дизайн и имплементация на Центрове за оценка. Разработване и администриране на поведенчески, мотивационни и биографични интервюта. Дизайн на инструменти за диагностика, оценка и вземане на решение

 

Образование и опит: Магистратура по Трудова психология от Университет „Луи Пастьор“, Франция. Сертифициран оценител в Център за оценка. Повече от 6 години опит като организационен консултант във Франция, Белгия, България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luchezaraЛъчезара Вуткова

Основни сфери на компетентност: Продажбени умения, Управление на взаимоотношенията с клиенти, Успешна комуникация, Ефективно управление на време и ресурси, Коучинг за личностно развитие и усъвършенстване на управленските умения, Търговски менторинг.

 

Образование и опит: Магистърска степен по икономика; “Групово-динамичен психологичен тренинг“- Център за развитие „Топ Консулт“; сертифициран коуч от канадския институт Erickson College с над 200 часа коучинг практика.
Над 15 години корпоративен опит в международни компании в сферата на директни продажби, работа с корпоративни клиенти, водене на успешни преговори, въвеждане на нови продукти на пазара, обучение на екипи, управление на промяната, мотивиране на хора, идентифициране на нови бизнес възможности.
 

 

 

 

 

 

luchezaraСилвия Звонска

Основни сфери на компетентност: Подбор, Център за оценка, Административно управление.

 

Образование и опит: Магистър на науките в психологията, специалност „Психология на развитието“, Maastricht University, Холандия. Предходният опит, в сферата на човешките ресурси и трудовата психология, е свързан с подбор на служители и технически ръководители от областта на търговията. Понастоящем обучен оценител в център за оценка и асистент обучение и развитие.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink