Решения

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

lights
Бизнес сфера: Банки и финанси     Потребност: Организационна ефективност

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Клиентът се обърна към нас с идентифициран проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организацията, ниско ниво на сътрудничество между членовете на мениджърския екип и неудовлетворение от системно забавяне на прогреса по вътрешни проекти от стратегическо значение за растежа на бизнеса.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

След кратка първоначална фаза на анализ, включваща провеждане на интервюта и фокус групи с мениджърския състав, бяха набелязани няколко потенциални причини за наблюдаваните проблеми и установена липса на консенсус между мениджърите както върху причините, така и върху естеството на проблемите, водещи до намалена ефективност на организацията.

 

Като решение планирахме уъркшоп в рамките на 2,5 дни с участието на всички мениджъри в компанията, в който включихме симулативни активности, инструмент за диагностика на груповата ефективност и модерационни техники за дефиниране и анализ на проблемите и договаряне на екшън план.

 

Чрез използваните активности и техники по време на уъркшопа членовете на мениджърския екип успяха да достигнат до обща дефиниция и разбиране на причините и естеството на проблемите, а екипът на ФорТийм успя да направи по-подробна диагностика на ситуацията, вследствие на което състави отчет, съдържащ анализ на причините за наблюдаваните проблеми и сферите на влияние, в които трябва да се предприемат действия за промяна.

 

В рамките на уъркшопа мениджърският екип разработи екшън план с конкретни краткосрочни стъпки, които да бъдат предприети за подобряване на взаимодействието и координацията помежду им.

 

Ефектът от проведения уъркшоп беше повишаване на усещането за необходимост от промяна, точна диагностика и еднакво разбиране за потенциалните сфери за влияние, в които трябва да бъдат осъществени промени, за да се постигне повишаване на ефективността на компанията.

 

Предимства на програмата/решението

  • Повишаване на усещането за спешност на необходимостта от промяна на статуквото
  • Въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на създаване на план за действие за въвеждане на необходимите промени
  • Провеждането на предиагностична интервенция позволи по-голяма прецизност в дефинирането на сфери за бъдеща диагностика и промяна, което оптимизира разходите на клиента за провеждането на бъдещи интервенции

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink