Решения

Тренинг за подобрение на уменията за развитие на последователите

11.02.2014

proizvodstvo
Бизнес сфера: Производство     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

В рамките на проект за идентифициране и развитие на последователи, бъдещи заместници, клиентът идентифицира необходимост от подобрение на уменията на средния мениджмънт за развитие на последователите и участие в процеса на succession planning.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

В рамките на двудневен тренинг за развитие на умения мениджърите разшириха знанията си по отношение на различните развиващи роли на ръководителя, методите и техниките на развитие на хората и менторската роля на ръководителя. Втори важен аспект от тренинга беше тренирането на умения за провеждане на коучинг разговори, разговори за анализ на практически опит и развиващи дискусии.

 

Предимства на програмата/ решението

  • Предоставяне на структуриран и прагматичен подход за изпълнение на развиващата роля на ръководителя
  • Трениране и усъвършенстване на ключовите умения за развитие на хората

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink