Решения

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

2014
Бизнес сфера: Земеделие и агробизнес     Потребност: Организационна ефективност

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Водеща мултинационална компания за производство на семена, в Топ три в класацията по пазарен дял в България. Желанието на топ мениджмънта в Централата на компанията бе да бъде подпомогнат в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип на фирмата в страната, а и да се изготви план за действие на нашия пазар.

 

Основните цели на срещата бяха:

  • Установяване, оценка и анализ на настоящето ниво на работа и организация на компанията и търговския екип
  • Изграждане на обща визия за процесите и насоките за развитие на компанията и търговския екип
  • Създаване на план за действие за следващите 1, 3 и 5 години

 

Допълнителни цели в подкрепа на този процес бяха: изясняване на визията на компанията за Европа, определяне на сферите за подобрение в работата на българския екип и дефиниране на „желаната ситуация“.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Съвместно с клиента идентифицирахме нуждите, целите и очаквания продукт. Спрямо тях предложихме и съгласувахме програма и съдържание за провеждане на Стратегическа среща с участието на целия търговски екип. Стратегическата среща се проведе под формата на интерактивен уъркшоп, фасилитиран от консултанти, които управляваха процеса на работа по планираното съдържание, работиха за изчерпване на темите, спазване на последователността на задачите и определеното време.

 

Методът на работа, приложен от консултантите, включи:

  • модериране на открити дискусии
  • подпомагане на дискусиите чрез мотивационни техники, работа в подгрупи и практически модели за анализ
  • работа с аналитични инструменти и представяне на резултатите
  • поставяне на цели и планиране на действия

 

Целта на избрания подход бе да създаде среда за открито дискутиране на темите, като подкрепи нагласата за обсъждане на възможните действия и решения и насърчи процеса на сътрудничество и ангажиране на търговците с конкретни цели и отговорности.

 

Предимства на програмата/решението

  • професионално фасилитиране на срещата от консултанти в областта на търговията и „B to B“ продажбте – насочване на анализа, подпомагане на дискусиите чрез поставяне на значими и конкретни въпроси и теми, отсяване на второстепенни или странични теми; много добро познаване на бизнеса на клиента
  • мотивация за действие и ангажиране с конкретни задачи и стъпки от плана чрез зачитане на личните интереси, предпочитания и експертна област на сътрудниците
  • поставени срокове и провеждане на следваща среща за отчитане на прогрес, резултати планиране и репланиране

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink