Решения

Селекция и развитие на последователи на средния мениджмънт

11.02.2014

advanced
Бизнес сфера: Високи технологии     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Селекция и развитие на група от таланти, за да се подсигури необходимостта от силен среден мениджмънт в компанията и същевременно да се подготвят последователи (заместници) на средния мениджмънт. Тъй като в компанията беше провеждана вече програма за развитие на управленски умения, целта беше да се проведе програма с висока степен на индивидуализиране на целите за развитие за всеки от участниците.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Съвместно с клиента изяснихме компетенциите, които е необходимо да има средният мениджмънт, за да бъде успешен, и дефинирахме критерии за селекция на потенциалните участници в програмата.

 

След внимателно планирана с клиента комуникационна кампания за популяризиране на програмата, проведохме предварителна селекция в 2 етапа, на базата на която бяха избрани участниците в програмата.

 

Програмата включваше четири основни дейности за развитие:

 

  • Еднодневен център за развитие, завършващ с индивидуален отчет, сесия за обратна връзка и дискутиране на отчета за всеки от участниците, както и подкрепа за създаване на индивидуален план за развитие. Центърът за развитие включваше комбинация от групово-динамични и индивидуални упражнения и психометричен въпросник;
  • Индивидуална коучинг програма за всеки от участниците, като те имаха възможност да изберат своя коуч от коучинг екип с различни като профил и подход специалисти;
  • Серия от кратки практически работилници, фокусирани върху надграждането на умения по компетенциите, включени в програмата;
  • Изпълнение на реални практически проекти, свързани с управленски задачи в компанията, за които опитни мениджъри от компанията бяха привлечени като ментори.

 

Предимства на програмата решението

  • ускорено развитие чрез едновременно надграждане на умения и преодоляване на индивидуални трудности и предизвикателства, свързани с развиваните компетенции;
  • висока степен на ангажираност на участниците, постигната чрез предварителната селекция, индивидуалната обратна връзка от Центъра за развитие и разнообразието от дейности в програмата;
  • силна практическа насоченост и възможност за директен трансфер на наученото чрез практическите проекти.

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink