Решения

Програма за развитие на среден мениджмънт

11.02.2014

finance2
Бизнес сфера: Банки и финанси     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Целта на клиента беше създаване на програма за обучение на целия среден мениджмънт на банката с цел надграждане на лидерските умения на мениджърите, много от които с дългогодишен опит, но без структурирано обучение за развитие на управленски и лидерски умения. Желанието на клиента беше да се създаде дългосрочна програма за обучение, която да покрие широк спектър от умения, необходими за успешно управление на хора и процеси на ниво среден мениджмънт.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Програмата, която създадохме и изпълнихме, включваше серия от три модула с различна продължителност, покриващи различни аспекти на ефективното изпълнение на управленска роля:

  • Лична ефективност – развитие на умения за комуникация и взаимодействие с останалите и управление на времето
  • Управление на хора и екипи – развитие на умения за подаване на обратна връзка и оценка на представянето, коучинг за подобряване на представянето, гъвкавост в прилаганите стилове и подходи за въздействие, изграждане и развитие на екипа, разрешаване на конфликти
  • Управление на организацията – надграждане на знанията и подобряване на уменията и практиките за управление на влиянието на средния мениджмънт върху организационната култура, иницииране и управление на процеса на организационна промяна.

 

Предимства на програмата/ решението

  • Покриване на широк спектър от теми, свързани с ефективното изпълнение на управленската роля
  • Логическа последователност на темите, позволяваща надграждане на уменията във всеки следващ модул

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink