Решения

Програма за развитие на среден мениджмънт

11.02.2014

finance
Бизнес сфера: Банки и финанси     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Целта на клиента беше уеднаквяване на познанията и принципите на управление на средния мениджмънт в компанията, като същевременно се постигне и надграждане на настоящите му умения за управление на хора. Особеност в ситуацията беше относително високата ориентация към резултати и ниската ориентация към хората на мениджърите в целевата група, както и необходимост от постигане на по-високо ниво на осъзнаване на начина, по който тяхното поведение и стил на управление влияят върху екипите им.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Програмата, която създадохме и изпълнихме, целеше адресиране на зададените от клиента цели и допълнително увеличаване на вероятността за реализиране на реална промяна в прилагания стил на управление. Целите постигнахме чрез:

  • Провеждане на „360° обратна връзка“ с въпросник за оценка на личните поведенчески стилове и влиянието им върху управленската роля (LSI® на HumanSynergistics®) и въпросник за оценка на уменията за управление на хора. С всеки от участниците в програмата беше проведена индивидуална сесия за разглеждане на личните резултати и беше съставен индивидуален план за развитие.
  • Програма от четири поведенчески тренинга, насочени към подобряване на уменията за: Комуникация и влияние върху другите; Лидерство; Управление на представянето; Коучинг и развитие на хората. След всеки от тренингите участниците имаха индивидуална практическа задача за самостоятелно или екипно изпълнение. Задачите бяха свързани с приложение на елементи от наученото в тренингите в тяхната ежедневна работа.
  • В края на програмата бяха проведени тристранни срещи между всеки от участниците, неговия пряк ръководител и водещия на програмата, в която беше обсъден и договорен план за трансфер на развитите умения.

 

Предимства на програмата/решението

  • Повишена мотивация на целевата група чрез входящата оценка
  • Практически насочени интерактивни тренинги за развитие на уменията
  • Въвличане на преките ръководители на целевата група с цел стимулиране на трансфера

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink