Решения

Програма за развитие на среден мениджмънт

11.02.2014

pencils
Бизнес сфера: Високи технологии     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

След процес на бърз растеж на персонала, клиентът повишава група от най-добрите сътрудници в позиция на тийм лидери и супервайзори и скоро след това установява, че липсата на структурирано предварително обучение и подготовка на тийм лидерите води до редица управленски грешки от тяхна страна, които влошават работния климат и удовлетвореността на сътрудниците в компанията.

 

Целта на поръчителя бе подобряване на уменията за управление на хора и екипи на тийм лидерите и супервайзорите.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Първата стъпка от проекта беше анализ на потребностите от обучение, включващ фокус групи със самите тийм лидери от целевата група, фокус групи със сътрудници, пряко подчинени на тийм лидерите, анализ на ролята и очакванията към тийм лидерите, запознаване със съществуващите системи за управление на хора и начинът, по който се използват.

 

На база на събраната информация дефинирахме програма от четири тренинг модула за развитие на умения за управление на хора:

  • Комуникативни умения за мениджъри: фокусира се върху уменията за комуникация, влияние и подаване на обратна връзка
  • Лидерство и управление на хора: фокусира се върху постигане на гъвкавост в прилаганите стилове на лидерство, умения за възлагане и делегиране, комуникиране и въвеждане на промяната и влияние на лидера върху организационната култура
  • Управление и подобряване на представянето – разбиране на принципите и добрите практики за приложение на процеса на управление и оценка на работата, дефиниране на цели и стандарти за работата, провеждане на интервю за оценка, провеждане на коучинг разговори.
  • Управление на екипи – насочени към разбиране на етапите на развитие на екипите и ролята на тийм лидера за повишаване и поддържане на ефективността на екипа.

 

Предимства на програмата решението

  • Висока степен на адаптиране на съдържанието според специфичните сфери за развитие, дефинирани във фазата на анализ на нуждите
  • Интерактивни тренинги, подпомагащи развитието на уменията и достигането до важни изводи относно личната роля и подход като ръководител
  • Уеднаквяване на разбирането за управленската роля и използваните техники за работа с хората за всички тийм лидери в компанията

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink