Решения

Програма за развитие на среден мениджмънт

11.02.2014

it2
Бизнес сфера: Високи технологии     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Желанието на клиента бе да се повишат уменията на тийм лидерите за развитие на хора с цел подобряване функционирането и производителността на екипи от анализатори на данни.

 

Основното ограничение, с което трябваше да се съобразим, е ограниченото време, в което тийм лидерите можеха да бъдат включени в тренинг обучение.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Създадохме програма, в която комбинирахме кратки обучителни модули (между ? и 1 ? ден) и индивидуална програма от 6 часа коучинг за всеки от участниците.

 

В рамките на обученията участниците имаха възможност да работят върху развитие на уменията си за управление на времето и лична ефективност, подаване на обратна връзка за представянето, делегиране и възлагане, вземане на решения. Темите на тренингите бяха дефинирани от поръчителя на програмата, а конкретното съдържание и подходът за провеждане бе избран след предварителна фаза на анализ на нуждите от развитие на участниците.

 

В индивидуалните коучинг сесии участниците работиха върху предизвикателства, свързани с приложението на усвоените в тренингите умения, управленски проблеми от ежедневието или лични сфери за развитие, които намаляваха ефективността им в ролята им на тийм лидери, като например необходимост от изясняване на лидерската роля, ниска асертивност, трудно осъществяване на прехода от член на екипа към негов ръководител.

 

С цел повишаване на личната ангажираност на участниците с процеса на развитие и увеличаване на фокусираните им усилия за подобрение на уменията им, с всеки от участниците беше проведена въвеждаща среща за съставяне на личен план за развитие в рамките на програмата.

 

Предимства на програмата решението

 

  • Комбинация от различни методи за развитие, която увеличава възможността за реализиране на реална промяна в ефективността на изпълнение на лидерската роля
  • Гъвкавост във времетраенето на тренингите и заетостта на участниците с дейностите за развитие
  • Съдържание и подход, съобразени с ограниченията, целите на клиента и потребностите от развитие на участниците

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink