Решения

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

practice
Бизнес сфера: Продажби на автомобили     Потребност: Асесмънт център

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Автомобилна компания, заемаща лидерска позиция на българския пазар в премиум сегмента, имаше нужда от установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа на марката. Целта на клиента бе да се оценят търговските умения и компетенции на сътрудниците в отдел „Продажби“, като се измерят спрямо международните стандарти на марката. След провеждането на Центъра за оценка се състави индивидуален план за развитие на всеки участник в процедурата.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Подходът ни към създаването и провеждането на поведенческия Център за оценка на ключови компетенции и умения бе основан на разбирането, че за да бъде успешен, всеки проект трябва да отговаря на следните критерии и етапи:

  • задълбочен анализ на длъжността
  • прецизно дефиниране и описание на ключовите компетенции, които ще бъдат оценявани чрез използване на поведенчески характеристики и показатели, които могат да бъдат наблюдавани
  • определяне на ясна и точна методология на оценяване, включваща: карти за оценка, протоколиране наблюденията на експертите оценители по време на всяка активност, процедура за вземане на окончателно решение след края на Центъра за оценка, процедура за уведомяване на участвалите в Центъра за резултатите, съхраняване на документацията, администриране на контактите с оценяваните, карти за самооценка на участниците в Центъра за оценка и др.)
  • подбор на подходящите оценители експерти според необходимата за целите на Центъра за оценка квалификация, образование, опит, професионални умения (наблюдение, оценка, описание на поведенчески характеристики, подаване на обратна връзка и др. )
  • специализирано обучение на избраните екперти оценители с цел запознаване с компанията – клиент, целите и дизайна на Центъра за оценка, методологията за оценяване, дефинираните компетенции и умения, поведенческите характеристики и показатели за наблюдение;
  • спазване на утвърдените стандарти и етични принципи за провеждане на Център за оценка, създадени в компанията поръчител

 

Предимства на програмата решението

  • Адаптиран продукт, разработен по стандартите на марката и съобразен със спецификата на бизнеса
  • Качествена оценка за настоящите умения и потенциал за развитие и надграждане на служителите на компанията
  • Висока прогностична стойност на резултатите
  • Добра отправна точка за последващо развитие на търговците на компанията

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink