Решения

Онлайн обучения: развивам уменията си от работното място

11.02.2014

webinar
Бизнес сфера: Tелекомуникации     Потребност: Умения, без които не може

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Клиентът ни – телекомуникационна компания, взе решение за промяна и обновяване на начина и възможностите за обучение и развитие на своите служители. Целта беше да се проведат онлайн обучения – уебинари (видеоизлъчване и презентиране наживо в реално време) за голяма целева група служители – 1000 човека от поддържащи дивизии, като нова и гъвкава форма на учене. Клиентът имаше изискването темите, целите и съдържанието да са тясно обвързани с развиването на конкретни вътрешни поведенчески компетенции – част от системата за годишна оценка на представянето и личните цели за развитие на служителите.

 

Обърнаха се към нас със заявката ние да предложим концепция за три виртуални обучения в конкретна област от социалните и бизнес умения за работа с хора. Допълнително специфично желание на поръчителя беше да включим и подход за привличането на интереса, провокиране и мотивация за участие на целевата група. След това клиентът избра и наши консултанти да изпълнят проекта и да проведат самите уебинари на платформа на клиента.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Поради краткото време за провеждане на уебинар (60 мин.), основен фактор за успех за нас беше подборът на правилното съдържание, чрез което да се постигнат целите. Опитът ни в дефинирането на конкретните теми и цели доведе и до подходящия формат и съдържание, които разпределихме в триетапен модел:

 

I етап – запознаване с темата и самоподготовка преди уебинара

 

Създадохме и предоставихме на участниците кратки статии, вдъхновяващи истории и видеофилми, с които те се запознаха с темата предварително и имаха възможност да помислят как тя е отнесена към работата и ежедневието им и кои са типичните проблеми, които срещат. Същевременно привлякохме интереса им и създадохме очакване, че предстоящото онлайн обучение ще е интересно, забавно и важно.

 

II етап – провеждане на 60-минутна уебинар сесия, водена от фасилитатор

 

Целта ни беше да въвлечем и анагажираме максимално участниците. Освен увлекателно презентиране, насоки и препоръки, разглеждахме и коментирахме казуси. Водещите даваха практически примери и работиха интерактивно с участниците през функционалностите на платформата: въпросници, анкети за гласуване, пускане на тема за тема за брейнсторминг, показване на графики, интересни факти, видеа, писане в чатове и т.н.

 

III етап – ангажиране на участниците след провеждането на уебинара

 

Участниците получиха достъп до онлайн библиотека, допълнителни препоръки и източници, препоръчани статии и бестселъри по темата, учебни видеоматериали и др. Целта беше да се надградят знанията и да се дадат насоки за усвояване на уменията.

 

Предимства на решението

  • Гъвкавост във времето; удобна локация – от вкъщи или работното място; спестяване на разходи; лесен достъп; възможност за обучение на други служители и в бъдеще чрез ползване на запис на уебинара
  • Свободен избор за участие и лична преценка и отговорност за усвояване и надграждане на знанията
  • Възможност за взаимодействие и контакт с останали участници и водещия експерт по темата
  • Професионално фасилитиране на уебинарите от консултанти в областта на организационното развитие и социалните умения за работа с хора
  • Създаване на ангажираност чрез включване на участниците в трите етапа, които в цялост подпомагат процеса на желана промяна на дадено поведение

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink