Решения

Как ефективно да представим продукти и проекти пред клиенти и бизнес партньори

11.02.2014

products
Бизнес сфера: Производство     Потребност: Умения, без които не може

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Наш клиент в България – подразделение на холандска компания с международно производство, се свърза с нас във връзка с потребност на техни сътрудници в Холандия. Заявката бе свързана със стартиране на проект от тренинги за усъвършенстване на презентационните умения на английски език на целева група инженери. Голяма част от тяхната работа се състои в това да представят нови или подобрения в съществуващи серии високотехнологични продукти пред клиенти и бизнес партньори. Също така те често защитават проекти или представят иновации на своите колеги.

Клиентът пожела основен фокус на тренинга да бъде изнасянето на презентацията с акцент върху интересното, увлекателното и убедителното представяне и въздействие върху аудиторията за вземане на решение.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Разстоянието между България и Холандия не попречи на това да поддържаме постоянен контакт с клиента и съвместно да изясним нуждите и целите. Проведохме редица конферентни разговори със спонсорите на проекта и ключовите мениджъри, които споделиха конкретни проблеми, срещани от служителите. Също така много подробно описаха спецификите на своя бизнес и споделиха какво очакват като промяна и резултат в контекста на естеството на работа на инженерите. Допълнително изработихме специален въпросник, който изпратихме на всеки един участник персонално и получихме в отговор техните конкретни трудности, предизвикателства и цели, по които искат да постигнат прогрес.

 

На базата на събраната информация и изисквания и предвид нашата експертиза изработихме програма за провеждане на двудневен тренинг за презентационни умения, който наш консултант проведе в Холандия. Участниците имаха възможност да научат ефективни практики за подготовка на бизнес презентация с цел да оптимизират текущия си начин на работа. Тренингът беше практически ориентиран и участниците работиха върху подобрение на своя стил на изнасяне на презентация пред аудитория, като практикуваха пред своите колеги и получиха подробна обратна връзка от тях и консултанта.

 

За успеха на проекта спомогна и нашият интерактивен подход, който комбинира теория и практика; реални демонстрации; обмен и интегриране на знания, умения, мнения и идеи чрез фасилитирани дискусии, видеозаснемане и подробен анализ на силни страни и сфери за подобрение на участниците.

 

Предимства на решението

  • висока степен на мотивация, участие и ангажираност на участниците, постигната чрез включване на целевата група в три етапа на проекта:
  • проучване на нуждите и изработване на предварителна задача;
  • участие в тренинга и получаване на обратна връзка;
  • съдействие в изработването на персонален план с цели за подобрение и начин за постигане.
  • опит на консултанта в работата с чуждестранна аудитория и специалисти в областта на технологиите

 

Участниците получиха: разнообразни допълнителни материали и източници; персонално консултиране и насоки за продължаващо развитие.

 

Спонсорите получиха: подробна обратна връзка и препоръки как да поддържат и допълнително да развиват постигнатия ефект

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink