Решения

Изграждане на умения за коучинг и обучение на хората

11.02.2014

excellence
Бизнес сфера: Производство     Потребност: Развитие на лидери

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Целта на клиента беше развитие на уменията за коучинг и обучение на хората на регионалните мениджъри на две лекарствени и една нелекарствена дивизии на компанията.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Разработената програма беше проведена в рамките на три тренинг дни и последваща дейност за надграждане на уменията.

В рамките на двата проведени тренинга бяха надградени уменията за подаване на обратна връзка и коучинг за подобряване на представянето на мениджърите и уменията им за провеждане на структурирано групово обучение. Обученията целяха предоставяне на практически техники и методи за обучение и развитие на хората, които могат да бъдат прилагани от мениджърите в регулярната им работа с екипите.

Като последваща дейност за надграждане на уменията, мениджърите се включиха в провеждането на обучения за подобряване на уменията за търговска презентация на екипите си като треньори, в партньорство с водещите на ФорТийм.

Предимства на програмата/решението

  • Предоставяне на структуриран и прагматичен подход за изпълнение на развиващата роля на ръководителя
  • Трениране и усъвършенстване на ключовите умения за развитие на хората
  • Възможност за водене на части от обучение под супервизия с цел усъвършенстване на подхода и уменията за водене на групови обучения

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink