Решения

Идентифициране на индивидуалните нужди от развитие чрез оценка на уменията и търговския потенциал

11.02.2014

career
Бизнес сфера: Високи технологии     Потребност: Асесмънт център

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?) 

Клиентът поиска от нас да създадем и реализираме цялостна програма за развитие на негови стратегически партньори – търговци, която да доведе до трайна и осезаема промяна в търговските им умения и приложението на конкретни поведения и подходи в ежедневната работа.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Програмата, която предложихме и изпълнихме за клиента, обхваща няколко типа дейности и етапи на реализация:

  • Подготовка и провеждане на Център за оценка за идентифициране на индивидуалните нужди от развитие на отделните участници в програмата: на този етап съвместно с клиента идентифицирахме и формулирахме шест ключови компетенции, които заложихме като критерии за оценка на уменията и търговския потенциал. Въз основа на идентифицираните поведенчески индикатори на дефинираните компетенции създадохме дизайна на Център за оценка с продължителност един ден. В дизайна съчетахме пет основни метода за оценка: групова дискусия без лидер, казус (водене на преговори), ролева игра (продажба), структурирано интервю и стандартизиран психометричен инструмент. В резултат от провеждането на Центъра за оценка за всеки от участниците бяха идентифицирани силни страни в уменията и компетенциите и потенциални области/умения за подобрение, промяна или развитие. Като финален етап с всеки от участниците хората ни от екипа – експерти оценители, проведоха персонални сесии за обратна връзка и обсъждане на тяхното участие и представяне в Центъра за оценка.
  • Серия от седем тренинга, чието съдържание и тематична насоченост създадохме въз основа на дефинираните ключови компетенции, индивидуалните нужди от развитие на хората в целевата група и обсъжданите лични планове за развитие по време на сесиите за обратна връзка след Центъра за оценка.

 

Предимства на програмата/решението

  • Дългосрочна инициатива за развитие чрез едновременно надграждане на умения и преодоляване на индивидуални трудности или дефицити в уменията, свързани с развиваните компетенции
  • Висока степен на ангажираност на участниците, постигната с персонална среща за обратна връзка и обсъждане на наблюденията от Центъра за оценка, и създаване на обучителната програма с приоритетен фокус върху идентифицираните сфери за развитие и подобрение.

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink