Решения

Дългосрочно и устойчиво развитие на търговските умения в екипа

12.02.2014

corn
Бизнес сфера: Земеделие и агробизнес     Потребност: Развитие на търговци

 

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Клиентът е един от световните лидери в селекцията и търговията на захарно цвекло, царевица, маслодайни, житни и фуражни култури. Целта на мениджмънта в българския офис бе да успее да структурира и развие силен търговски екип. Служителите на фирмата са много добри специалисти със задълбочени експертни познания и опит в областта на агрономията. Това, което компанията отчиташе и пожела да развием, бяха дефицитите в областта на търговските и преговорните умения на регионалните ? представители. Необходима бе не само програма за развитие, но и прилагане на един по-дългосрочен и системен подход в обучението и развитието на търговците.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Съвместно с клиента създадохме „Търговска академия“, състояща се от 4 обучителни модула от по 3 дни всеки, взаимно свързани в логична последователност. При изготвяне на програмата нашите консултанти се съобразиха с основните ценности, принципи и стандарти на продажба в компанията. Отчетохме и реалностите на пазара, и спецификата на работа в сектора. Основната цел на програмата бе да се подобрят и усъвършенстват професионалните умения на служителите за изпълнение на търговската стратегия на компанията.

 

Програмата за развитие включи следните модули:

Модул 1: ПРЕДПРОДАЖБЕН ПРОЦЕС

Модул 2: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДАЖБА – КОМУНКАТИВНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ТЕХНИКИ

Модул 3: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДАЖБА – ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ

Модул 4: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДАЖБА – СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯ И РАБОТА С ТРУДНИ КЛИЕНТИ

МОДУЛ 5: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МОДУЛ 6: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОДАЖБА ЗА НАПРЕДНАЛИ – ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Предимства на програмата решението

  • Дългосрочно и устойчиво развитие чрез едновременно надграждане на умения и преодоляване на индивидуални трудности и предизвикателства, свързани с развиваните компетенции
  • Висока степен на ангажираност на участниците
  • Висока мотивация и ангажираност на търговците с целите на компанията, както и изградена висока лоялност към компанията

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink