Решения

Дългосрочно и устойчиво развитие на търговските умения и екип

12.02.2014

pots
Бизнес сфера: Бързооборотни стоки     Потребност: Развитие на търговци

Фокус и цели на проекта (Какво поиска клиентът?)

 

Клиентът е водеща компания с 20-годишна традиция в дистрибуцията и логистиката на бързооборотни стоки. Оперира на територията на Северна България и дистрибутира продуктите на едни от водещите български производители, а също е партньор и на водещи мултинационални компании. Важен принос за постигането на търговското и фирменото развитие имат професионализмът и отдадеността на нейните служители и най вече на тези от търговския отдел. Ето защо клиентът имаше нужда от дългосрочно и устойчиво развитие на търговската си сила. Подходът на отдел „Човешки ресурси“ бе насочен към селекция и развитие на група от таланти, за да се подсигури необходимостта от силен търговски екип, лоялен към фирмата и силно мотивиран за успехи.

 

Какво създадохме и изпълнихме като решение?

 

Съвместно с клиента създадохме „Търговска академия“ състояща се от два обучителни цикъла от по 4,5 дни. По време на всеки обучителен цикъл се проведоха 3 тренинг модула, взаимно свързани в логична последователност. Основната цел на програмата бе да се подобрят и усъвършенстват професионалните умения на служителите за изпълнение на търговската стратегия на компанията.

 

Програмата за развитие на уменията включваше работа по усъвършенстване на следните умения и аспекти от работата на търговците:

  • развиване на нагласи и изграждане на умения, необходими за успешния търговец
  • активност и търсене на нови клиенти
  • предварително проучване на клиентите и предварителна подготовка
  • уреждане на търговска среща
  • представяне на фирмата и провеждане на ефективен разговор с клиента
  • внедряване и представяне на нови продукти спрямо стратегията на компанията
  • създаване на дългосрочни отношения и личен контакт

 

Съдържание:

 

1-ви цикъл: РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ И НАГЛАСИ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ. ОСНОВИ НА ПРОДАЖБАТА

Първият обучителен цикъл на програмата разгледа особеностите на продажбите, основани на сътрудничество, и разви необходимите нагласи и умения за успех в този процес. Разграничи се активността като основна предпоставка за успех в продажбите, дискутираха се различните отношения и се развиха ключови умения, необходими за търговския успех.

 

2-ри цикъл: ТЪРГОВСКИ ПРОЦЕС – ЗА НАПРЕДНАЛИ

Вторият обучителен цикъл на програмата надгради първия и имаше за цел да утвърди вече развитите качества и умения. Тук се работи върху уменията, необходими за всеки един от етапите в търговския процес, като се отчетоха неговите специфики и логика. Дискутираха се различни начини и стратегии за аквизиция на нови клиенти. Тренираха се умения за водене на разговори със студен контакт и се провокира поведение, насочено към успех.

 

Последно реализирани

lights

Уъркшоп за предварителна диагностика на причините за намалена ефективност на организацията

12.02.2014

Проблем в комуникацията и координацията между различните звена и функции в организациятаpractice

Оценка на уменията и компетенциите на търговския персонал

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа2014

Стратегическо планиране и целеполагане за следващите 5 години

12.02.2014

Подпомагане в анализа на текущата търговска ситуация и постигнатите резултати от търговския екип.insurance

Търговско обучение в отдел „Обслужване на клиенти“ в застрахователен брокер

12.02.2014

Засилване на търговската активност на сътрудниците, работещи в отдела за обслужване на корпоративни клиенти.auto

Търговско обучение според корпоративните стандарти на бранда

12.02.2014

Установяване на единен стандарт и подход за продажба в цялата дилърска мрежа02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink