Експертизи

Търговски коучинг и менторинг

 

sales-mentoring

 

Процесът на менторство в продажбите дава възможност на Вашите търговски мениджъри и/или екипи да повишат своята ефективност, като използват опита на консултанти с богата търговска практика, на мениджърски и изпълнителни позиции.

 

Създаваме специално за Вас конкретна комбинация от консултиране, съветване и/или индивидуално обучение, която отговаря на Вашите предпочитания и цели за развитие.

 

Целта на менторството е както да се установи нивото на умения, знания и компетенции на търговците, така също и да се инвестира в развитие на специфични търговски умения, съобразени с предварително установени потребности и зададени критерии.

 

Услугата се извършва от квалифицирани консултанти по време на действителни търговски визити на реални клиенти като част от същинската работа на търговеца. За всяка среща се дефинират обучителни задачи и се набелязват конкретни стъпки за постигането им. В края на всяка среща с ментора търговецът получава обратна връзка с конкретни препоръки и насоки за развитие.

 

Форми на провеждане:

  • Менторство за търговци – подпомагане на Вашите търговци да подобрят конкретен аспект от своята работа. Менторът работи по съвместно изготвен с търговския мениджър план за развитие, в който са включени конкретни обучителни задачи.
  • Менторство за търговски мениджър – възможност за мениджъра да развие компетенции, да генерира нови идеи и стратегии или да преодолее предизвикателства, за да може да достигне цели и таргети, които са смятани за недостижими.
  • Индивидуално обучение и менторство на търговски мениджър – помага на мениджъри или супервайзори с по-малък опит да усвоят бързо тънкостите на успешното управление на търговската функция.

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink