Експертизи

Търговска академия

sales-academy

 

„Търговската академия“ е насочена към придобиване на знания, развиване на умения и повишаване компетенциите на участниците в областта на професионалните продажби. За разлика от еднократните тренинги, тук обучението е структурирано в поредица от последователни модули, провеждани в рамките на регулярни срещи от по 4 или повече часа. Този подход осигурява дълготрайно и устойчиво развитие на уменията на търговците, което е предпоставка за устойчив ефект. Сесиите в Академията се провеждат във време, удобно за търговския екип, което допълнително се уточнява с клиента.

 

Всеки от модулите разглежда една от темите в програмата, предварително договорена с клиента. Работи се според метода за учене чрез опит и преживяване и включва практически интерактивни упражнения, анализ и дискусия за приложението в работата на търговците. В процеса на учене се включват и конкретни теоретични модели, подходи или насоки за действие, представени от страна на водещия. Всяка от срещите завършва с конкретни задачи за приложение в реалността, като има възможност участниците да се консултират с водещия в рамките на индивидуални консултации по време на изпълнение на заданието.

 

Прогресът по приложението на практическите задачи се подкрепя и от мениджъра Продажби, като тази подкрепа също може да бъде консултирана с водещия на обучението.

 

Ефектът за участниците в Академията е подобряване на търговската ефективност чрез:

 

  • Достигане до изводи и самооценка на подходите и начините за продажба, използвани до момента
  • Получаване на обратна връзка на база участие в симулативни и ролеви игри за силни страни на техните умения и сфери за подобрение
  • Усвояване на принципи и техники за продажба, които участниците имат възможност да адаптират, приложат и проверят в своята реална работа
  • Трениране и развиване на конкретни умения, свързани с ефективно изпълнение на търговския процес

Търговска академия в помощ на студенти и млади хора без професионален опит в областта на продажбите

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink