Експертизи

Развитие на търговци

 

Обученията за развитие на търговската функция са насочени към служителите, отговарящи за нея в една компания. Целта на програмите ни за развитие е да подпомагаме клиентите си трайно да повишават знанията, уменията и компетенциите на своите служители чрез полезни и изцяло практически насочени тренинг обучения.

За дефиниране и създаване на обученията правим анализ на нуждите и потребностите на клиента, както и анализ на търговската и пазарната ситуация, в която оперира компанията. Заедно с това проучваме и нивото на владеене на уменията, а също и потребностите на целевата група.

След приключване на обученията подпомагаме процеса на трансфер, като оказваме последваща подкрепа за приложение на постигнатия резултат. Ефектът от нашия подход – подобряване на търговската ефективност чрез повишаване на уменията, мотивацията и лоялността на служителите.

Тематичните области, в които можем да проведем обучение за търговците във Вашата компания, са:

 • Търговски умения – базови и за напреднали
 • Търговски умения – бързооборотни стоки
 • Търговски умения – „B to B“
 • Водене на търговски преговори
 • Управление на продажбите
 • Грижа за клиента
 • Аквизиция (привличане) на нови клиенти
 • Задържане на клиенти
 • Работа с ключови клиенти
 • Търговски презентации
 • Управление на търговски взаимоотношения
 • Следпродажбено обслужване
 • Мърчендайзинг

 

 

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink