Експертизи

Програми за развитие

 

leadership

 

Програмите за развитие са комбинация от различни методи, изпълнени в по-дълъг период от време. Целите могат да бъдат: изграждане на управленски капацитет за новоназначени или бъдещи мениджъри или постигане на промяна в прилаганите управленски подходи и философия на настоящ мениджърски състав.

 

Вследствие на натрупания опит в дефиниране и реализиране на програми за развитие на мениджъри, изградихме експертиза за успешно комбиниране на различни методи за развитие с цел постигане на по-силен и устойчив ефект върху поведението на хората.

 

Комбинираме инструменти за входяща и изходяща оценка и обратна връзка, създаване на планове за развитие, поведенчески тренинги за развиване на уменията, коучинг, уеббазирани обучения, менторство в програми с продължителност от няколко месеца до една година.

 

Комбинацията от методи за развитие дава възможност за въвличане и повишаване на мотивацията на участниците, комбинирано влияние върху различните фактори, от които зависи успешното лидерство, и по-висока степен на успешно пренасяне на постигнатото по време на програмата за развитие в практиката.

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink