Експертизи

Оценка

 

dirigent

 

Можем да оценим както настоящето ниво на умения, така и потенциалите на лидерите във Вашата компания, като за различните нива и компетенции прилагаме различни методи и инструменти.

 

За нас оценката е само началото на развитието. Освен да направим качествена и валидна оценка на уменията или потенциалите, за нас също така е важно и да помогнем на човек да разбере и приеме обратната връзка и да насочим мотивацията му за промяна към конкретни действия. Ето защо всяка форма на оценка в нашата практика е подкрепена от индивидуален разговор за дискутиране на обратната връзка и начертаване на цели за развитие.

 

Център за оценка и развитие

 

Използваме Център за оценка и развитие за ръководители на средно управленско ниво и идентифициране на таланти за развитие на мениджърски позиции. Повече за нашия подход може да научите тук.

 

360? обратна връзка

 

Методът „360? обратна връзка“ включва комбинация на самооценка и оценка от другите, като по този начин позволява обективност на оценката и същевременно дава възможност за сравнение на различията в самооценката на ръководителя и това как другите възприемат неговите качества или управленски подход, което често е силен източник на инсайти за необходимостта и насоките за развитие.

 

Използваме преведени и стандартизирани за български условия въпросници на HumanSynergistics®:

 

MEPS® – подходящ за супервайзори и среден мениджърски персонал. Изследва нивото на ефективност при прилагането на основни управленски умения като делегиране, подаване на обратна връзка, поставяне на цели и възлагане.

 

Leadership/Impact® – подходящ за среден и висш мениджърски персонал. Изследва разликите между влиянието, което лидерът иска да има, и това, което стратегиите за лидерство, които използва реално, имат върху последователите, културата и ефективността на организацията.

 

LSI® – подходящ за всички управленски нива, както и за бъдещи мениджъри. Изследва стилове на мислене и проявлението им в поведението и подхода към хората и задачите. Стимулира конструктивна промяна, като разделя изследваните стиловете на конструктивни и защитни, и показва разликите между собственото възприятие за себе си и това на другите. Независимо от управленското ниво повишава съзнанието за влиянието на персоналните характеристики върху ефективността на взаимодействието с останалите и постигането на личните цели.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink