Експертизи

Обучения

 

trainings

 

Нашите обучения за развитие на лидерски и управленски умения са подходящи в случаите, в които искате да надградите конкретен аспект от управленските умения на лидерите във Вашата организация.

 

Използваме интерактивен подход, който позволява в рамките на едно обучение да влияем върху различните аспекти, определящи постигането на видим ефект и промяна в прилаганите подходи и практики: мотивация за промяна, изясняване на роля и очаквания, надграждане на знания и умения, трениране и приложение на нови подходи.

 

Тематичните области, в които можем да проведем обучение за мениджърите във Вашата компания, са:

 

  • Лидерство
  • Управление на хора: мотивация, целеполагане, подаване на обратна връзка, делегиране и възлагане, управление на изпълнението, изграждане и управление на екипи
  • Справяне с конфликти
  • Водене на преговори
  • Стратегическо мислене и планиране
  • Лична ефективност и управление на времето
  • Управление на промяната
  • Коучинг и развитие на последователите

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink