Експертизи

Развитие на лидери

 

 

razvitie-na-lideri

 

Кои са елементите на успешното лидерство?

Кои са нещата, в които един лидер трябва да фокусира усилията си?

Как ръководителите могат да бъдат подпомогнати, за да развият своя лидерски

потенциал?

Какви са най-ефективните методи за развитие на лидерски компетенции?

 

На базата на 10-годишен опит в сферата на развитие на лидери и мениджъри изградихме подход, който дава отговор на тези въпроси!

Подходът ни към създаване на програми за развитие на лидери е основан на разбирането, че ефективното лидерство е комбинация от професионалните умения и степента на познаването на бизнеса на мениджъра и способността му да взаимодейства и влияе върху хората, изразена в три различни групи компетенции:

  1. степента на познаване на себе си по отношение на мотивите, които движат поведението, и начина, по който човек е възприеман и влияе върху другите. Колкото по-висока е степента на сапомознание по тези два елемента, толкова по-ефективен е ръководителят, както по отношение на управленските решения, които взема, така и по отношение на способността си да влияе върху своите последователи.
  2. умения за управление на хора – ключови умения, които са свързани със способността да се управлява и влияе върху работата, постиженията и мотивацията на хората (делегиране, мотивация, развитие и коучинг, обратна връзка и оценка на работата, упълномощаване и поставяне на предизвикателства, иницииране и управление на промяната и др.).
  3. лидерска роля и стил – дефиниране на ролите, асоциирани с лидерството като качество на мениджъра, и развиване на успешен подход и стил на лидерство.

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink