Експертизи

Устойчив растеж

grouth_resized

 

Развитието и растежът на организациите често водят до необходимост да се направят промени в начина на функциониране и управление.

Успешно предлагаме методологията на Management Systems, за да подпомогнем устойчивия успех на:

  • Семейни и “start-up”, чийто успех поставя необходимостта да започнат да функционират като професионално управлявани компании.
  • Бързо разраснали се компании, които усещат предизвикателства в ежедневното управление и постигането на висока ефективност.
  • Компании, които са в състояние на бърз растеж или планират да се разрастват.
  • Компании, чиято стратегия включва създаването на нови бизнеси – дъщерни компании или нови проекти с цел диверсификация.

Основния инструмент, който използваме е диагностика на организационната ефективност в две направления:

  • Оценка на ефективността на организацията по всеки един от факторите от Пирамидата на организационното развитие
  • Оценка на нивото на „Болките на растежа“ в организацията

Резултатът от диагностиката е решение и въвеждане на набор от действия и промени с цел подобряване на ефективността на компанията или подсигуряване на устойчивия растеж в бъдеще.

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink