Експертизи

Управление на представянето

 

 picture1-01

Management Systems са развили силна и доказана методология за управление на работното представяне, която има уникални елементи и е използвана от стотици организации в целия свят. Системата за оценка на работата е набор от механизми (процеси и техники), създадени с цел да увеличат вероятността хората да се държат по начин, който води до постигане на целите на организацията. Моделът на Management Systems за управление на работното представяне съдържа седем елемента, които трябва да бъдат ефективно създадени, управлявани и свързани помежду си:

  • Ключови сфери за резултати (от Стратегическия план на компанията или Описанията на длъжностите, основани на ключови сфери за резултати) – Това са сфери от ключово значение за успеха на компанията или позицията човек.
  • Дългосрочни цели (от стратегическия план) – Широки описания на това, което трябва да се постигне по всяка от Ключовите сфери за резултати.
  • Краткосрочни цели  – специфични, измерими, обвързани с краен срок критерии за оценка на представянето, които трябва да бъдат постигнати.
  • Измерители – методи, процедури и инструменти, използвани за оценка на представянето.
  • Междинен преглед на прогреса – навременна инфромация относно това до колко ефективно организацията, отделът или човекът се справя по всяка от целите.
  • Оценка на представянето – систематична оценка постигнатото по всяка от целите на края на планирания период .
  • Награди – Позитивни стимули за постигане на целите.

 

Модел на Management Systems за управление на работното представяне

 

Upravlenie na predstavqneto

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink