Експертизи

Стратегическо планиране

 

S

 

Management Systems е разработила уникална и доказана методология за стратегическо планиране, която е използвана от много организации за подобряване на постигнат устойчив растеж и рентабилност във времето. Процесът е различен от други методологии за  стратегическо планиране, тъй като е основан на Пирамидата на организационното развитие. Като резултат от това нашият метод  фокусира управленския екип на компанията не само върху планирането на растеж и стратегия за развитие на продуктите и услугите (което повечето методологии за стратегическо планиране правят), но също така и върху развитието на инфраструктурата (ресурси, оперативни и управленски системи и организационната култура), необходима за постигане на реален успех.

Strategichesko planirane

Изготвеният по методологията на Мениджмънт Системс стратегически план включва следните елементи:

  • Бизнес дефиниция: Едно до три изречения, които отговарят на въпроса „Какъв е нашият бизнес?“. Дефинира границите, в които функционира бизнеса и дава фокус на усилията.
  • Стратегическа мисия:  Разширено описание на това, което компанията се опитва да постигне през периода, за който се отнася плана (обикновено 3-5 години). Стратегическата мисия включва конкретни цели (например, размер на оборота, пазарен дял, рентабилност, разрастване и др. ), спрямо които може да се измери успехът на компанията и дата, до която тези цели трябва да бъдат постигнати.
  • Основна стратегия Дефинира как компанията ще се състезава, за да „спечели състезанието“ на пазара, на който работи. Централната стратегия или „формулата за успех“ на компанията трябва да отразява факторите, които разграничават или ще разграничават компанията от останалите компании, с които тя се бори за клиентите си.  Тези фактори трябва да бъдат наистина уникални!
  • Ключови сфери за резултати:  Сферите на работа на компанията, представянето в които има критично въздействие върху постигането на Стратегическата мисия.
  • Дългосрочни цели: Описание на какво компанията иска да постигне в дългосрочен план (срокът за изпълнение на Стратегическата мисия). Те отразяват стратегията, която компанията приема във всяка една от Ключовите сфери за успех.  Всяка ключова сфера на успех има една или повече дългосрочни цели.
  • Краткосрочни цели Конкретни, измерими резултати, които компанията иска или трябва да постигне до конкретна дата, за да постигне прогрес по дългосрочната цел.

 

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink