Експертизи

Ефективни компании

 

organizacionna-efektivnost

 

Като част от международната мрежа от лицензирани партньори на Management Systems предлагаме уникална по рода си и емпирично доказана методология за изграждане и развитие на устойчиво успешни организации. Методологичната рамка на Management Systems, която прилагаме, е основана на следните основни концепции:

 

Пирамида на организационното развитие™*

 

Пирамидата е разработена от Dr. Eric Flamholtz, основател и президент на Management Systems®, и съдържа шест основни фактора, които чрез изследвания е доказано, че са двигатели на финансовите резултати и дългосрочния успех на организацията:

 

 • Идентифициране и дефиниране на жизнен пазар, на който да работи.
 • Развитие на подходящите продукти или услуги.
 • Привличане и/или развитие на необходимите ресурси, за да работи и расте организацията.
 • Развитие на оперативните системи, необходими, за да функционира компанията на ежедневна база.
 • Развитие на необходимите управленски системи, подкрепящи цялостното функциониране на организацията в дългосрочен план.
 • Развитие и ефективно управление на организационната култура.

Както е показано по-долу тези шест фактора надграждат над основа, която съдържа Бизнес дефиницията, Стратегическата мисия и Основната стратегия на фирмата.

 

p

 

 

Етапи на организационния растеж*

 

На базата на изследвания Management Systems са разработили модел на жизнения цикъл на всеки бизнес, който съдържа седем предсказуеми стадии или етапи на развитие. Растежът е дефиниран като приходи или обороти, които са измерител за комплексността на операциите и дейността на фирмата. Ефективен или успешен преход се случва, когато организацията е създала необходимата „инфраструктура (системи, процеси, структури, умения), които са необходими, за да функционира на новия етап. Ако инфраструктурата на организацията не е в унисон с големината й, тогава компанията изпитва т.нар. Болки на растежа.
Във всеки етап на развитие на бизнеса, едно или повече нива от Пирамидата на организационното развитие има ключова роля за успеха на компанията. Моделът на Management Systems за връзката между големината на организацията (според оборота) и ключовите управленски задачи за всеки от етапите е показан на следната схема:
Големина на организацията (Оборот)

 

Size_company_bg

 

 

Болки на растежа*

 

В Management Systems дефинираме „Болките на растежа“ като проблемите, които се случват, когато фирмата не е успяла напълно да изгради необходимата „инфраструктура“, за да поддържат обемите, които произвежда или продава. Инфраструктурата на фирмата се състои от ресурсите, оперативните и управленски системи и култура (последните 4 нива от Пирамидата на организационното развитие).

 

Developing_triangle

 

Нашите изследвания показват, че съществува статистически значима обратна корелация между нивото на „Болките на растежа“ и финансовите резултати на фирмата.
Класическите болки на растежа са:

 

 • Хората имат усещането, че часовете в деня не им достигат.
 • Хората прекарват твърде много време в “гасене на пожари”.
 • Много хора не знаят какво правят другите.
 • Хората не разбират накъде ще се развива фирмата.
 • Има недостиг на добри мениджъри.
 • Всеки си мисли, че за да се случат нещата добре, трябва да си ги направя сам.
 • Повечето хора смятат, че оперативките са загуба на време.
 • Когато се планира, обикновено липсват последващите действия и много малко от нещата се случват.
 • Някои хора се чувстват несигурни относно тяхното място във фирмата.
 • Компанията се разраства като структура, но печалбите не се увеличават.

Тези болки на растежа не са проблеми сами по себе си. Те са индикатори за по-сериозни систематични проблеми, които изискват създаването на по-силна инфраструктура.
Макар и често наблюдавани и валидни за много организации, „болките на растежа“ не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като са ранно предупреждение, което помага да бъдат предотвратени кризи в развитието на фирмата.

 

* Материалите на тази страница са интелектуална собственост на Management Systems Consulting Corporation и са защитени от авторско право. Всякаква репродукция или използване без разрешение на авторите ще бъде преследвано по легален път. Съдържанието се използва от ForTeam по силата на лиценз.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink