Експертизи

Нашите услуги

 

expertise

 

Нашата експертиза и специализация е в следните сфери:

  • Оценка, Обучение и Развитие на човешките ресурси
  • Консултантски услуги за оценка и подобряване на организационната ефективност

Подхода ни се характеризира с:

  • Комбиниране на различни методи за развитие: поведенчески тренинги, коучинг, дистанционно обучение, инструменти за диагностика
  • Подкрепа и контрол на ефекта чрез методи за проследяване, групи за подкрепа, планове за развитие, въвличане на преките ръководители и др.
  • Допълнително консултиране на компанията за необходимите промени и подобрения с цел максимално оползотворяване на постигнатия ефект

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink