Експертизи

Индивидуален коучинг

 
Коучингът е партньорство, в което коучът провокира размисъл и креативност, така че клиента да разкрие своя потенциал и постигане на конкретни резултати.
 
Във всяко коучинг взаимоотношение има една или няколко ясно дефинирани, конкретни, измерими и достижими цели, постигането на които е важно за клиента. Коучът ще помогне да се дефинират целите по най-добрия начин, за да може в края на съвместната работа да бъдат измерени постигнатите резултати.
 
По време на съвместната работа коучът се старае да провокира клиента да създаде нови решения, идеи и действия, които да го водят напред. Дава му време и пространство да достигне осъзнатости и да получи прозрения за постигане на напредък в поставените цели. Следва индивидуалното темпо на всеки клиент като го насърчава и подкрепя.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink