Експертизи

Екипен коучинг

 
Чрез екипен коучинг се мотивират членовете на екипа да предприемат конкретни индивидуални действия, за постигане на екипните и организационни цели. Подпомага се процесът на сплотяване на хората, подобряване на комуникацията по между им и стимулиране на тяхната креативност, генериране на нови идеи с цел повишаване на ефективността като екип и заедно постигане на поставените цели.
 
Ролята на коуча е да държи фокуса върху изпълнението на екипните цели, поставени в коучинг взаимоотношението. Нашите коучове следят динамиката на екипа и подтикват към участие всеки един от членовете му. Създава се защитена среда, предоставяща възможност за откровеност и директна комуникация, позволяваща на хората да се учат един от друг и да уважават и приемат приноса на всеки един от членовете на екипа.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink