Експертизи

Коучинг

 
“Коучингът е отключване на потенциала на хората, за да се максимизира тяхната успеваемост. “ Тимоти Галуей

В условията на динамично променящата се среда много лидери и организации са изправени пред предизвикателството да са достатъчно гъвкави при изпълнението на корпоративните стратегии и вземане на бързи решения, като едновременно с това не се изпуска фокуса от дългосрочната визия на организацията, мотивиране и развитие на хората в нея. Използвайки нашите коучинг услуги Вие можете да превърнете това в предимство.

Чрез коучинг за мениджъри, таланти(служители с висок потенциал) и екипи ние можем да Ви помогнем да:

  • Подобрите нивото на мотивация
  • Повишите ангажираността и ефективността на всички нива
  • Разгърнете личния и професионален потенциал
  • Развиете по-бързо и ефективно конкретни умения

Ние ще Ви подкрепим при намирането на нови гледни точки и намиране на резултатно-ориентирани решения, които ще доведат до положителни бизнес резултати.

Коучингът е много подходящ като следваща стъпка след обучение, за да  може придобитите знания и умения да се разгърнат максимално и да се приложат ефективно.
 
Нашите коучове са с дипломи от международни школи, чийто програми са акредитирани от Международната Коучинг Федерация (ICF), което е гарант, че практикуват съобразно професионалните и етични стандарти на услугата.

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink