Експертизи

Приложение

 

app

 

В какви области, за какво и за кого може да се използва Център за оценка?

 

ПОДБОР – вътрешна и външна селекция на:

 • Мениджъри
 • Тийм лидери
 • Търговци
 • Ключови служители
 • Кандидати за или сътрудници на стратегически или експертни позиции
 • Членове на новосформиращи се (обновяващи се) проектни или други екипи

 

РАЗВИТИЕ:

 • Анализ на нуждите от развитие и обучение
 • Развитие на специфични умения или компетенции
 • Кариерно развитие
 • Повишение
 • Оценка на ефекта от реализирани инициативи за развитие: тренинги, индивидуално обучение, коучинг, менторство и пр.

 

ДИАГНОСТИКА:

 • Откриване на таланти в компанията
 • Оценка на потенциала за развитие и израстване
 • Диагностика на текущото ниво на знания, умения и компетеции
 • Идентифициране на потенциали и сфери за подобрение, промяна и развитие на индивидуално или екипно ниво

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink