Експертизи

Асесмънт център

 

asses

 

Центърът за оценка е метод за оценка на специфичен набор от умения и компетенции, свързани с определена роля, позиция или функция. Оценката се прави въз основа на наблюдения на квалифицирани експерти оценители върху цялостното поведение, реакции и демонстрирани умения или потенциал за справяне в различни практически задачи, съобразно предварително дефинирани критерии.

Като процес Центърът за оценка:

  • симулира специфични работни ситуации, дейности, задачи, организационни, екипни и междуличностни процеси и взаимоотношения
  • стимулира и отчита проявлението на автентични поведения, реакции и нагласи, което дава възможност за прогнозиране с висока степен на точност на бъдещото поведение на оценяваните

Като методология Центърът за оценка съчетава:

  • различни методи и инструменти за оценка (бизнес симулации, ролеви игри, in-tray и пр.)
  • използването на повече от един експерт-оценител
  • непосредствено наблюдение и оценка на комплексно поведение

Центърът за оценка предлага цялостен и гъвкав метод за оценка и развитие на кандидатите и служителите в модерна работна среда.

  • Може да оценява сложни характеристики и качества (Thornton & Rupp, 2006)
  • Има висока предиктивна стойност спрямо представяне, потенциал, кариерно развитие и пр. (Gaugler, Rosenthal, Thornton & Bentson, 1987)
  • Е видян от участницитие като справедлив и адекватен метод за оценка (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004)
  • Показва ниски отклонения в оценките (несправедлива дискриминация) спрямо пол, етнос, възраст (Thornton & Rupp, 2006)

 

02 9440785
contact@forteamconsult.com

София,
ул. Кръстьо Сарафов 45, етаж 2

www.forteamconsult.com © 2013 | webdesign by Tralalink